โรงงานผลิตอาหาร มาตรฐานGMP อาจเป็นคําที่พวกเรารู้จักดีจากสินค้ายา เครื่องสําอาง หรืออาหาร โดย GMP นั้นย่อมาจาก Good Manufacturing Practice ถ้าแปลอย่างตรงตัวก็จะหมายความว่ากรรมวิธีการผลิตที่ดี หรือในที่นี้ก็คือกรรมวิธีการการผลิตที่ตามมาตรฐานนนั่นเอง GMP จึงเป็นคําย่อที่บอกให้เห็นถึง หลักเกณฑ์กรรมวิธีที่ดีในการผลิตอาหาร เป็นหลักเกณฑ์หรือข้อกําทีดขั้นต้นที่จําเป็น สำหรับเพื่อการผลิตและก็ควบคุมเพื่อผู้ผลิตปฏิบัติตาม และก็ทําให้สามารถผลิตของกินได้อย่างปลอดภัย โดยย้ำการ คุ้มครองป้องกันแล้วก็ขจัดความเสี่ยงที่บางครั้งก็อาจจะทําให้อาหารเป็นพิษ มีอันตราย หรือกำเนิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ โรงงานผลิตอาหาร

โรงงานผลิตอาหาร มาตรฐาน GMP เป็นอย่างไร ?

GMP สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 จำพวก ดังนี้

GMP ความถูกอนามัยทั่วๆไป หรือ General GMP ซึ่งเป็นหลักมาตรฐานที่นําไปใช้ปฏิบัติสําหรับ อาหารทุกจำพวก โดย มีอยู่ 6 ข้อกําหนดด้วยกัน

1. สถานที่ตั้งรวมทั้งตึกผลิต

2. เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับการผลิต

3. การควบคุมกระบวนการผลิต

4. การสุขาภิบาล

5. การบํารุงรักษาและการทําความสะอาด

6. เจ้าหน้าที่แล้วก็ถูกหลักอนามัย

GMP เฉพาะสินค้า หรือ Specific GMP ซึ่งเป็นข้อกําทีดที่ เสริมเติมจาก GMP ทั่วๆไป เพื่อมุ่งเน้นในเรื่องความเสี่ยงรวมทั้งความปลอดภัยของแต่ละสินค้าอาหารเฉพาะ อย่างข้อกําทีด GMP น้ำบริโภค และก็ข้อกําทีด GMP นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยแนวทางพาส เจอร์ไรส์ เป็นต้น โดยแต่ละข้อกำหนดก็จะมีในเรื่องของการบังคับในกระบวนขั้นตอนต่างๆที่แตกต่างกันไปอีก

หลักการของ GMP ครอบคลุมตั้งแต่สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ องค์ประกอบอาคาร กระบวนการผลิตที่ดีมีความปลอดภัย และก็มีคุณภาพตามมาตรฐานทุกขั้นตอน นับตั้งแต่เริ่มต้นกำหนดแผนการผลิต ระบบควบคุมตั้งแต่วัตถุดิบ ระหว่างการสร้าง สินค้าสําเร็จรูป การจัดเก็บ การควบคุมคุณภาพ รวมทั้ง การ ขนส่งจนกระทั่งลูกค้า มีระบบบันทึกข้อมูล ตรวจสอบและก็ติดตามผลคุณภาพสินค้ารวมทั้งระบบการจัดการ 2 ที่ดีในเรื่องสุขลักษณะ (Sanitation และก็ Hygiene) เพื่อผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพ รวมทั้งไม่มีอันตรายสำหรับผู้ซื้อ และ GMP ยังเป็นระบบรับรองประสิทธิภาพฐานรากก่อนจะพัฒนาไปสู่ ระบบประกันคุณภาพอื่นๆถัดไป เช่น HACCP (Hazards Analysis and Critical Control Points)

มาตรฐาน HACCP เป็นยังไง ?

HACCP ย่อมาจาก Hazard Analysis Critical Control Point ซึ่งก็คือการวิเคราะห์อันตราย จุดควบคุมวิกฤต เป็นแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการป้องกันอันตราย ที่บางทีอาจเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนขั้นตอนการผลิต มีการทำงานเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อใช้สำหรับเพื่อการพินิจพิจารณา และก็คุ้มครองไม่ให้มีการปนเปื้อนสารเคมี หรือสิ่งสกปรกอะไรก็ตามโดยมีการศึกษาเล่าเรียนถึงอันตราย รวมทั้งหาทางปกป้องล่วงหน้าและก็มีการควบคุม และเฝ้าระวัง เพื่อแน่ใจว่ามาตรการป้องกัน ที่ระบุขึ้นนั้น มีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาระบบ HACCP ยึดหลักมาตรฐานตามโครงงานมาตรฐานของกินระหว่างประเทศ (Codex) ที่สามารถปกป้องอันตราย หรือสิ่งแปดเปื้อนทางชีวภาพ เคมี และกายภาพของอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะเน้นการควบคุมบุคลากรและก็ เทคนิคการตรวจติดตามอย่างสม่ำเสมอที่จุดวิกฤตที่จะต้องควบคุมรวมทั้งลดความเสี่ยงสำหรับเพื่อการปนเปื้อนต่างๆเป็นจุด สำคัญของการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนสุดท้าย

หลักการของระบบ HACCP

1 การปฏิบัติงานพินิจพิจารณาอันตราย

2 หาจุดวิกฤตที่จำเป็นต้องควบคุม

3 ระบุค่าวิกฤต

4 กำหนดระบบเพื่อตรวจติดตามการควบคุมจุดวิกฤตที่จำต้องควบคุม

5 กำหนดกรรมวิธีปรับแก้ เมื่อตรวจเจอว่าจุดวิกฤตที่จะต้องควบคุมเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งไม่ อยู่ภายใต้อำนาจบังคับ

6 ระบุกรรมวิธีทวนสอบเพื่อรับรองสมรรถนะการดำเนินการของระบบ HACCP

7 ระบุวิธีการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิธีการปฏิบัติและก็บันทึกข้อมูล ต่างๆที่ สมควรตามหลักการพวกนี้ แล้วก็การประยุกต์ใช้

จะเห็นได้ว่า GMP นั้น เป็นการยืนยันแนวทางการผลิตที่ตามมาตรฐาน รวมทั้ง HACCP คือวิธีการที่จะรับรองอีกครั้งว่ากรรมวิธีการผลิตที่ตามมาตรฐานนั้นไม่มีการปนเปื้นจากสารเคมี หรือสิ่งสกปรกต่างๆที่จะเกิดโทษต่อสุขภาพของผู้ซื้อ ทั้งนี้การยืนยันต่างๆก็จะแตกต่างกันไปอีกในแต่ละจำพวกของผลิตภัณฑ์ แต่ว่าสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภค อย่าง ยา เวชภัณฑ์ เครื่องสำอาง รวมทั้งอาหาร สิ่งที่เรารับเข้าร่างกายโดยตรงคงดีไม่น้อยถ้าหากได้รับการยืนยันทั้ง GMP และ HACCP เพื่อให้คนซื้อมั่นอกมั่นใจได้ว่าสิ่งที่บริโภคไปนั้น ได้รับการสร้างมาจากโรงงานที่ได้รับการยืนยันมาแล้วว่าสะอาด ไม่มีอันตราย ไร้วัตถุเจือปนอย่างแน่แท้

ข้อกำหนดทั่วๆไป หรือ General GMP

1. สุขลักษณะของสถานที่ตั้งกับตึกผลิต สถานที่ตั้งตัวตึกกับรอบๆใกล้เคียง จำเป็นจะต้องอยู่ในที่ที่จะไม่ทำให้อาหารที่ผลิตมีการปนเปื้อนได้ง่าย แล้วก็ตึกผลิตมีขนาดสมควร มีการออกแบบและก่อสร้างที่ง่ายแก่การบำรุงภาวะรักษาความสะอาด และก็สะดวกสำหรับในการปฏิบัติงาน จะต้องจัดให้มีพื้นที่พอเพียง ต้องแยกบริเวณผลิตของกินออกเป็นสัดส่วน มีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ เพื่อลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากความชื้นหรือฝุ่นละอองจากการผลิต

2. วัสดุ เครื่องจักร รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเพื่อการผลิต ควรต้องสร้างจากวัสดุที่ไม่ทำปฏิกิริยากับของกิน ไม่เป็นพิษ ไม่ขึ้นสนิม มีความแข็งแรงคงทน ปริมาณเครื่องมือ เครื่องจักรกับอุปกรณ์ต้องมีอย่างพอเพียง และก็เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในแต่ละจำพวก การจัดเก็บเครื่องไม้เครื่องมือที่ทำความสะอาดและก็ฆ่าเชื้อโรคแล้ว ควรจัดเก็บแยกเป็นสัดส่วน อยู่ในภาวะที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้ได้โอกาสเกิดการปนเปื้อนจากฝุ่นกับสิ่งสกปรกต่างๆ

3. การควบคุมแนวทางการผลิต การดำเนินการทุกขั้นตอนจะต้องมีการควบคุมตามหลักสุขาภิบาลที่ดี ทั้งยังวัตถุดิบ ส่วนผสม ภาชนะบรรจุ การผลิต การรักษา การขนย้าย รวมทั้งขนส่งผลิตภัณฑ์อาหาร

4. การสุขาภิบาล เป็นกฏเกณฑ์สำหรับสิ่งที่อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานทั้งหลายแหล่ อาทิเช่น น้ำใช้ อ่างล้างมือ สุขา สุขา ระบบกำจัดขยะมูลฝอย ทางระบายน้ำทิ้ง การปกป้องคุ้มครองแล้วก็กำจัดสัตว์กับแมลง

5. การบำรุงรักษา และก็กระบวนการทำความสะอาด ช่วยทำให้การทำงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และป้องกันการปนเปื้อนของสารอันตรายสู่อาหาร โดยจำเป็นต้องทำความสะอาด ดูแลและก็รักษาเครื่องไม้เครื่องมือ เครื่องจักร และเครื่องมือสำหรับการผลิตให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ทั้งก่อนรวมทั้งหลังการสร้าง

6. เจ้าหน้าที่ ใส่เสื้อผ้าที่สะอาดและก็สมควรต่อการกระทำงาน เพื่อคุ้มครองการปนเปื้อนจากการกระทำงานรวมทั้งตัวบุคลากร ซึ่งผู้ปฏิบัติงานในบริเวณผลิตจะต้องมีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นวัณโรคในระยะอันตราย โรคผิวหนังที่น่าสะอิดสะเอียนหรือโรคเรื้อน

คุณประโยชน์ซึ่งมาจาก GMP

1. ลูกค้าได้รับสินค้าที่ปลอดภัยมีคุณภาพ

2. เป็นแนวทางการผลิต เพื่อรับรองว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพไม่มีอันตราย ตรงจากที่มาตรฐานระบุ รวมทั้งผลิตภัณฑ์มีความสม่ำเสมอในทุกๆล็อตการสร้าง

3. ช่วยลดข้อบกพร่องหรือความเบี่ยงเบนที่จะผลิตมิได้มาตรฐาน

4. คุ้มครองไม่ให้มีข้อเสียที่เกิดขึ้นในกรรมวิธีการผลิตหรือการควบคุมคุณภาพ รวมถึงตัดปัญหามิให้เกิดขึ้นซ้ำซ้อน

5. มีผลต่อคุณภาพของกินในระยะยาว และช่วยลดต้นทุนการผลิต

6. มีความสะดวก และก็ง่ายต่อการติดตามข้อมูล

7. มีการควบคุม และรักษามาตรฐานความสะอาด แล้วก็ถูกสุขลักษณะของโรงงาน

8. สร้างความสบายไม่มีอันตรายต่อพนักงานในขณะดำเนินการ

9. ช่วยสร้างทัศนคติที่ดี และก็ถูกแก่ผู้ปฏิบัติการ

10. ความคล่องตัวสำหรับเพื่อการดูแล การจัดการ แล้วก็การคาดการณ์งานในโรงงาน

มาตรฐาน GMP ในการผลิตอาหารเสริมเป็นอย่างมาก โดยได้รับการตรวจสอบ และได้หนังสือรับรองมาตรฐานจาก SGS Yarsley International Certification เพื่อรับรองถึงผลิตภัณฑ์ของคุณ จะปลอดภัยต่อผู้บริโภค และมีคุณภาพที่ดี

 

Back to Homepage

My Review

Review Form...

Reviews

Loading Reviews...