• Arsip February, 2010

Ulasan Lengkap Seputar Bangkai

February 23, 2010
Islam dengan kesempurnaan syari’atnya sangat memperhatikan perkara yang langsung bersinggungan dengan kehidupan manusia apalagi bersinggungan dengan halal dan haram. Sebab makanan yang masuk pada perut seseorang mempengaruhi akhlak dan dikabulkannya do’a, sebagaimana dijelaskan Rasulullah shallallahu

Baca selengkapnya...

Tahukah Anda Kaidah Penting dalam Ittiba?

February 16, 2010
Untuk menetapkan makna dan hakikat ittiba yang telah lalu, akan aku sebutkan beberapa kaidah berikut ini: 1. Agama Islam dibangun di atas wahyu dan dalil yang shahih, bukan akal dan pendapat. Maka jika datang suatu

Baca selengkapnya...

Perbuatan Nabi Ditinjau dari Segi Ittiba’

February 12, 2010
Perbuatan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ditinjau dari segi ittiba’ (diikuti atau tidaknya -pen), terbagi menjadi tiga macam: 1. Perbuatan Jibiliyah (yang merupakan tabiat manusia) Seperti berdiri, duduk, minum, tidur dan lain-lain. Perbuatan ini terbagi

Baca selengkapnya...

Mukhalafah Lawan dari Ittiba’

February 9, 2010
Lawan dari ittiba’ adalah mukhalafah (penyelisihan). Mukhalafah juga terjadi di dalam keyakinan, perkataan, perbuatan dan perkara-perkara yang ditinggalkan. Adapun penyelisihan di dalam keyakinan, seorang hamba meyakini suatu keyakinan yang berbeda dengan keyakinan Nabi shallallahu ‘alaihi

Baca selengkapnya...

Ittiba’ Kepada Nabi Menurut Al-Quran dan Sunnah

February 1, 2010
Ittiba’ kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah salah satu inti dan pondasi dasar agama islam. Juga merupakan syariat paling agung yang diterima dan diketahui dengan pasti. Dalil-dalil syar’i yang shahih, yang menjelaskan dan menegaskan

Baca selengkapnya...